Betaling

Allergi og Lungeklinikken Helsingør

Konto 6771 6408563 i Lægerenes Pensionsbank

Ydernummer 222569

CVR 20 55 66 41

Overholdelse af tidsaftaler

Patienter, der har en tidsaftale, er forpligtede til at overholde denne aftale eller afmelde den. Vi gør os selv meget umage for at undgå unødig ventetid for patienten, men der kan  opstå ventetider, bl.a. som følge af speciallægens forpligtelse til at varetage akut sygebehandling.

Såfremt en patient uden rimelig grund undlader at melde afbud fra en aftalt tid senest  dagen før, er patienten pligtig at betale speciallægen et gebyr pr. udeblivelse. Grunden til dette er, at vi har sat både læge og personaletid af til besøget, og det ved udeblivelse ikke er muligt at tilbyde tiden til en anden patient.

I overensstemmelse med overenskomsten med sygesikringen er gebyret 250 kr. for udeblivelse fra en kortere konsultation og 500 kr for udeblivelse fra en operation eller  lignende f.eks. konsultationer med tidskrævende undersøgelser. Vi bruger de same gebyrer til forsikringspatienter.

Gruppe 1 patienter med henvisning fra sygesikringen

Vi afregner direkte med sygesikringen, og der er ingen egenbetaling fra patienten. Dette gælder uanset om du henvises fra eller bor i Region Hovedstaden eller en anden region.

Gruppe 2 patienter

Vi afregner sygesikringsdelen direkte med sygesikringen. Patientandelen afregnes med patienten; der kan betales direkte ved Dankort-automaten eller via regning. Patientandelen for hver ydelse fremgår af oversigt der sendes sammen med indkaldelsesbrevet.

Patienter med godkendelse fra sundhedsforsikring

Vi afregner direkte med forsikringsselskabet.

E-Konsultation
Allergi og Lungeklinikken Helsingør