Efterfølgende besøg

Ved de efterfølgende besøg skal medicin tages på vanlig vis.

Dog skal der holdes medicinpause såfremt følgende undersøgelser er planlagt:

Besøgene indledes vanligvis med forskellige undersøgelser, før selve lægesamtalen der tager 10-15 minutter. Efter lægesamtalen vil der ofte blive givet yderligere information og instrukser via sygeplejeske og lægestuderende; og der vil eventuelt blive udført undersøgelser der er aftalt under lægesamtalen.

E-Konsultation
Allergi og Lungeklinikken Helsingør