Forløb

Patienten i centrum

Vi tilbyder et udrednings og behandlingsforløb hos en af de tre speciallæger. Vi finder den faste læge-patient relation vigtig i bestræbelsen på i fællesskab at lægge en udrednings og behandlingsplan af høj faglig standard, der er forståelig og acceptabel for patienten.   

Der er fokus på den enkeltes særlige behov og samlede situation. Dette er vigtigt, fordi der i de fleste tilfælde, er tale om kroniske sygdomme og sygdomme med komplekse problemstillinger. Derfor er patientuddannelse med henblik på at håndtere den kroniske sygdom en væsentlig del af klinikkens virke.

Vi planlægger ud fra idéen om det accelererede patientforløb. Herved forstås at alle relevante undersøgelser planlægges fra starten,  d.v.s. allerede når henvisningen ankommer og ved 1. besøg. Ideen er hurtigst muligt at kunne stille en diagnose og iværksætte behandling, samt spare patienten for transport og tid. Vi stiler mod at 90% af patienterne er udredt efter andet besøg, hvorimod behandlingsjustering og uddannelse ofte kræver flere besøg.

Samarbejde

Koordinering varetages af klinikkens to sekretærer. Alle undersøgelser udføres i samarbejde med klinikkens sygeplejersker samt lægestuderende.

Din sædvanlige og henvisende læge får altid besked, hvis du ønsker det. Vi samarbejder med alle læger og hospitaler efter de regler, der gælder på området.

Vi står ikke alene, da vi er en del af Allergicentret Øresund. Det består af dygtige speciallæger indenfor mange andre specialer. Der kan hurtigt henvises hertil, hvis der er brug for supplerende undersøgelser og vurderinger.

E-Konsultation
Allergi og Lungeklinikken Helsingør