Hvordan bestilles tid?

Alle kan kontakte os på telefon 49 70 22 16, mandag kl 13.00-15.00 samt tirsdag-torsdag kl 9.00-11.00 (erfaringsmæssigt er der mest travlt ved telefonen mandag kl 13:00-14:30 og tirsdag-torsdag kl 9:00-9:30), hvor en sekretær vil høre om særlige ønsker eller forhold. Lægen vil samme dag planlægge et foreløbigt udredningsforløb ud fra de givne oplysninger, og der vil efterfølgende blive sendt en indkaldelse pr. e-mail eller brev.

Patienter der ønsker at gøre brug af deres sundhedsforsikring, bedes meddele dette i telefonen, og de vil få tildelt en tid med det samme. Hvis du har en sundhedsforsikring kan du desuden skrive en mail via sikker mail med kontaktoplysninger, hvorefter du snarest vil blive kontaktet.

Før du kontakter os

For sygesikringspatienter, sikringsgruppe 1 (man er automatisk tilmeldt gruppe 1), skal der være en henvisning fra egen læge inden kontakt til os. I denne henvisning har vi oplysninger, der oftest gør os i stand til at planlægge de første undersøgelser.  Ventetiden afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

For sygesikringspatienter, sikringsgruppe 2, kan vi kontaktes uden forudgående henvisning. Sekretæren vil bede om årsagen til der søges speciallæge, såfremt vi ikke har de oplysninger fra anden læge.

For patienter med sundhedsforsikring skal der, før vi kontaktes, foreligge accept fra forsikringsselskabet til et udrednings og evt. behandlingsforløb. Sekretæren vil bede om årsagen til der søges speciallæge, såfremt vi ikke har de oplysninger fra anden læge eller fra forsikringsselskabet.

Muligheder for udredning og behandling

Er du sikringsgruppe 1 patient og har en henvisning, har du ret til undersøgelse og behandling hos os. Du har også ret til, ved kontakt til os, at meddele at du vil gøre brug af en sundhedsforsikring.

I helt enkelte tilfælde kan vi vurdere at det af lægefaglige grunde vil være mere hensigtsmæssigt at du udredes og behandles andetsteds, men i så fald vil vi diskutere dette med dig og evt. din læge.

Finder du, at ventetiden der er på undersøgelse og behandling er for lang, kan vi tilbyde at sætte dig på en afbudsliste, så vi kan kontakte dig, hvis der er et afbud. Du er også velkommen til at bruge din henvisning til en anden speciallæge, få en henvisning til et offentligt sygehus eller gøre brug af din sundhedsforsikring, hvis du har en sådan.

Vi har oprettet ekstra tider til patienter med en sundhedsforsikring for at tilgodese en øget efterspørgsel på allergi- og lungeudredning. I overenskomsten med den offentlige sygesikring er der en økonomisk ramme for speciallægehjælp, lige som der er en ramme i hospitalsvæsenet. Gør du brug af en sundhedsforsikring, vil du ud over at du selv vil få en tid inden for en uge (i ferieperioder, ved sygdom eller anden spidsbelastning dog inden for to uger), være med til at bedre tilgængeligheden i det offentlige sundhedssystem for alle.

E-Konsultation
Allergi og Lungeklinikken Helsingør