Øjenprovokation

Øjenprovokation (conjunctival allergenprovokation) udføres, for at vurdere om en positiv hudpriktest for et allergen eller forhøjet måling af allergiantistoffer i blodet har betydning for patientens sygdom/gener.

Der dryppes en dråbe væske med det pågældende allergen i øjet på patienten, og reaktion fra øjne og evt. næse registreres.

Se venligst den printervenlige patientinformation.

Øjenprovokation, Allergi og Lungeklinikken Helsingør

E-Konsultation
Allergi og Lungeklinikken Helsingør