Body box

Den samlede lungekapacitet kan måles i body boxen, hvor det også er muligt at måle lungemembranens diffusionsevne samt, hvad der svare til en udvidet spirometri (statiske og dynamiske lungevolumina og diffucionskapacitet).

Body box

E-Konsultation
Allergi og Lungeklinikken Helsingør