Body box

Den samlede lungekapacitet kan måles i body boxen, hvor det også er muligt at måle lungemembranens diffusionsevne samt, hvad der svare til en udvidet spirometri (statiske og dynamiske lungevolumina og diffucionskapacitet).

Body box

Allergi og Lungeklinikken Helsingør