CO-måling

CO (carbonmonoxid, kulilte) er en gasart der bindes til de røde blodlegemers hæmoglobin; dette nedsættes de røde blodlegemers evne til at transportere ilt.  

CO optages igennem lungerne og bindes til hæmoglobin. Koncentrationen af CO i udåndingsluften er korreleret til koncentrationen i blodet.

CO findes i store mængder i tobaksrøg, og udvikles desuden ved brand og ufuldstædig forbrænding i f.eks. kakkelovne og forbrændingsmotorer i biler.

Der vil blive foretaget en måling af CO i udåndingsluften i forbindelse med diffusionsmåling i body boxen, da CO indholdet i blodet påvirker måling af lungemembranens diffusionsevne.

Co-måler

E-Konsultation
Allergi og Lungeklinikken Helsingør