Hudpriktest

Hudpriktest bruges som led i allergiudredningen. Vi kan udføre den med et udvidet panel af kommercielle ekstrakter, der indeholder udtræk af almindeligt forekommende allergifremkaldende stoffer. Desuden udføres priktest med friske fødevarer.

Patientforberedelse

  • Undgå brug af creme på arme på undersøgelsesdagen
  • Hold pause med antihistamin og stærke lokalsteroidcremer (gruppe III og IV) på underarme i 3 døgn
  • Planlæg evt. pause med lægen, hvis der tages prednisolon, neuroleptika eller antidepressiva

 

Hudpriktest

E-Konsultation
Allergi og Lungeklinikken Helsingør