Hudpriktest

Hudpriktest bruges som led i allergiudredningen. Vi kan udføre den med et udvidet panel af kommercielle ekstrakter, der indeholder udtræk af almindeligt forekommende allergifremkaldende stoffer. Desuden udføres priktest med friske fødevarer.

Patientforberedelse

 

Hudpriktest