Hyperventilations test

Eukapnisk Voluntær Hyperventilationstest (EVH) er den korrekte betegnelse for denne test, hvor patienten i 6 minutter hyperventilerer. Imens der hyperventileres indåndes en gasblanding med 5% CO2 (for at sikre der hele tiden er nok gasblanding bruges en stor ballon som reservoir); dette sker for at undgå svimmelhed, der ellers ville optræde under hyperventilationen.

Testen indledes med en spirometri og efter selve perioden med hyperventitaion vil der igennem 20 minutter løbende blive udført spirometri. Falder lungefunktionen vil der blive givet bronkieudvidende medicin.

Hyperventilationen udtørrer slimhinderne i luftvejene, hvilket også sker ved kraftig fysisk aktivitet. Testen kan derfor bruges som led i udredning af anstrengelsesudløst astma.

Se venligst den printervenlige patientinformation.

 

E-Konsultation
Allergi og Lungeklinikken Helsingør