Mannitol test

Ved en Mannitol test måler man følsomheden i luftvejene.

Mannitol har en let udtørrende effekt på slimhinderne i luftvejene, når det indåndes. Denne udtørring kan sidestilles med den udtørring, der foregår ved anstrengelse. Hos nogle personer kan dette fremkalde en let sammentrækning af de små luftrør, som tegn på øget følsomhed. Under testen måles lungefunktionen løbende med spirometri.

Se venligst den printervenlige patientinformation.

Mannitol-test

E-Konsultation
Allergi og Lungeklinikken Helsingør