Methacholin test

Ved en Methacholin test måler man følsomheden i luftvejene.

Methacholin er et stof, der kan medføre sammentrækning af de små luftrør. Under testen gives ad flere omgange små mængder Methacholin, der hos de fleste ikke medfører denne sammentrækning. Hvis indånding af Methacholin under testen medfører en let sammentrækning, der vurderes ved løbende spirometrier, er det tegn på en øget følsomhed.

Se venligst den printervenlige patientinformation.

 Methacholin test, Allergi og Lungeklinikken Helsingør

Allergi og Lungeklinikken Helsingør