NO-måling

Nirogen oxid  (NO) måles ved en udåndingstest, og der benyttes et specielt apparat hertil. En NO-måling er med til at vurdere forekomsten af en speciel irritationstilstand i lungerne, der ofte ses ved astma (eosinofil inflammation). NO-målingen påvirkes dog også af en lang række andre forhold såsom betændelse med bakterier eller virus, rygning, høfeber mm.

NO-måling

E-Konsultation
Allergi og Lungeklinikken Helsingør