Peakflow måling

Et peakflow-meter er et lille håndholdt lungefunktionsapparat der benyttes til måling af lungefunktionen hjemme og evt. på arbejde. Formålet er at se svingninger i lungefunktionen over tid.

Man måler den maximale luftstrømningshastighed der kan udåndes, og der måles i liter/minut.

Du lånerer Peak-flowmeteret af klinikken og der erlægges 100 kr i depositum; beløbet returneres, hvis Peak-flowemeteret afleveres igen ved sidste besøg i klinikken.

Se venligst den printervenlige patientinformation.

Peakflowmeter

E-Konsultation
Allergi og Lungeklinikken Helsingør