Spirometri

Spirometri er en lungefunktionsundersøgelse (pusteprøve). Der måles, hvor mange liter luft det er muligt at udånde i det første sekund (FEV1) når der straks pustes kraftigt efter en maksimal indånding, samt hvor mange liter det er muligt at udånde ialt ved samme måling (FVC) samt forholdet mellem disse (FEV1/FVC ratio). For at få en korrekt måling skal der mindst pustes 3 gange, men op til 8 pust kan være nødvendigt.

Hvis vi ønsker at måle forskellig medicins virkning på lungefunktionen (bronkodilatatorisk respons (reversibilitet)), benytter vi et spirometer. Her udføres spirometri før der er givet et bronkieudvidende astmamiddel, prednisolontabletter eller inhaleret forebyggende astmamedicin (inhalationssteroid) og igen efter med intervaller på henholdsvis 15-30 minutter, 10-14 dage og 6-8 uger. 

Spirometre kan se meget forskellige ud.

Spirometri, Allergi og Lungeklinikken Helsingør     

 

 

E-Konsultation
Allergi og Lungeklinikken Helsingør